Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Nhớ Mẹ Cha


Thân tôi không mẹ không cha
Như nhà không nóc
...như đàn không dây
Đêm đêm lệ ướt vai gầy
Mình tôi chiếc bóng vơi đầy nhớ thương!

Hỡi ơi! không mẹ không cha
Như cây không lá
... như vườn không hoa
Tôi là một kẻ xa nhà
Nụ cười héo hắt lòng đà ưu tư.

Thôi nhé tôi đừng khóc nữa!
Cửa thiên đường
... tình tôi gửi mẹ cha
Đường trần tôi cố bước qua
Cho tròn kiếp sống chan hòa lệ rơi!

Kim Oanh