Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Đường Về Lâm Viên-Thơ Lê Kim Thành-Nhạc Nguyễn Bá Nguyên


Phổ Nhạc: Nguyễn Bá Nguyên - Cựu Giáo Sư Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long
Thơ: Lê Kim Thành - Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp - VĩnhLong
Tiếng Hát: Trần Kim Lợi
Các Nhạc Sĩ:
Hoàng Phúc: Lục Huyền Cầm
Ba Tu: Đàn Kìm
Trường Giang: Đàn Sến
Văn Út: Đàn Vĩ Cầm
Thực Hiện: Kim Oanh