Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Mừng Sinh Nhật Kim Oanh


Sinh nhật Oanh
rồi đến sinh nhật ta
Tuổi đời chồng chất
nhưng tim không già! (Hi hi.. vì mình cũng vậy!)
Tình thơ
tựa tiếng chim ca
líu lo sớm tối 
Blog nhà Kim Oanh! 

Yên Dạ Thảo