Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Vĩnh Biệt - Thanh Thúy - Nhạc Trước 1975

Ôi, mấy năm rồi
Đá sầu mà buồn chưa vơi