Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Ngày Tàn


Nắng chiều dần tắt trên bờ bãi
Soi bóng dòng sông khói tỏa mờ
Thuyền cũ về đâu trên nước biếc
Dịu dàng nhặt cánh lá chiều mơ

Ngày tàn ai đứng bến sông xưa
Mộng hé cùng không một nụ cười
Để nhóm trong lòng tia lửa dụi
Cho đời còn hẹn chút xuân tươi

Chờ đến bao giờ sông nhận được
Nụ cười son trẻ nở trên môi
Của người thiếu nữ chiều hôm đứng
Ngây ngất say đọng chất bồi hồi

Rồi lắm buổi chiều khi nắng tắt
Ngày tàn khéo vẽ chậm cành khô
Bên sông dõi đứng mờ đôi mắt
Thả lá vàng xưa xuống đáy mồ

Lê Kim Hiệp