Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Mừng Tuổi


Một đoá phượng hồng chợt lên ngôi
Giữa cõi nhân gian nở nụ cười
Nắng thơm tỏa ngát mùi trần thế
Chim hót ru đời một chiếc nôi
 
Hoài Tử