Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Nhường Thu?


Mùa Thu ta đã mất nhau
Nhìn hình kỷ niệm phai màu thời gian
Nhưng lòng bóng mãi vương mang
Nụ cười xưa ấy mắt tràn niềm vui

Thời gian chiếc bóng ngậm ngùi
Nhớ người năm cũ chôn vùi tình xa
Ngỡ rằng tình đã phôi pha...
Biên biếc mùa nhớ thiết tha ...rơi đều

Đêm đêm thắp ánh trăng khêu
Người xa xôi ấy bóng thêu vách tường
Tim sầu chứa trọn khối tương
Vàng phai.. sắc úa.. chuyển nhường Thu sang?

Kim Oanh