Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Thơ Tranh: Quy Ngưỡng


Thơ: Lý Đắc Bang (Thân Sinh của Bạn Thơ Lý Đức Quỳnh)
Thơ Thanh: Kim OanhĐăng nhận xét