Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Chập Chùng

(Bóng Núi - Paulle Minh)

Chập chùng bóng núi với trời xa
Mờ mịt sương giăng níu nguyệt tà
Nung thức hàng cây mùa lửa hạ
Giấu lòng uất nghẹn nỗi đau ta!


Kim Oanh

Đăng nhận xét