Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

Thơ Tranh: Hỡi Người


Thơ: Nguyễn Thành Tài
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét