Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Thơ Tranh: Xin Một Khoảng Trời Riêng


Hình Ảnh: Paulle Minh
Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét