Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Sầu Miên Tháng HạHạ về chạm nỗi thương đau
Nhìn cánh phượng đỏ máu trào sũng tim
Bao mùa uống lệ buồn riêng
Bấy mùa đau nhói sầu miên nghẹn ngào

Kim Oanh

Đăng nhận xét