Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

Thơ Tranh: Tanka 10 - Kim PhượngThơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét