Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Hoa Tím Xưa Và Nàng

(Ảnh - Paulle Minh)

Xưa nàng yêu hoa tím
Cành xuân hiên ngát hương
Vuốt ve màu huyền nhiệm
Tình sử sách tư tương

Mơ gặp chàng trai trẻ
Văn võ đấng song toàn
Nợ duyên đời trao kẻ
Nhân nghĩa thấu thập toàn

Xưa nàng yêu màu tím
Cành xuân hoa khói sương
Không hội người cung kiếm
Văn nhân...tàn sắc hương

Hoa bay! Vương mái đầu


Nhị (Cố Quận)

Đăng nhận xét