Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Tháng Tư Âm ĨBùng cơn lửa Hạ phủ trời mây
Đau xót phượng rơi vung vãi đầy
Âm ĩ sầu chung về cố quận
Tâm thành bộc bạch hởi người hay

Tháng Tư rỉ máu trái tim này!

Kim Oanh

Đăng nhận xét