Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Cánh Hoa Thời Loạn - Y Vân - Thanh Lan (Thu Thanh Trước 1975)Sáng Tác:Y Vân
Tiếng Hát: Thanh Lan