Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Trăng Mười Lăm“Trăng mười lăm sáng đêm rằm
Nhớ ai không ngủ anh nằm chèo queo”(*)

Bên kia hàng giậu trăng treo
Có người đưa võng eo xèo nhớ nhung
Trăng tròn một mảnh tình chung
Sao nỡ chia nửa ngại ngùng lòng nhau


Kim Oanh
(*) Thơ Biện Công Danh