Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Elvis Phương - Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang - Thu Âm Trước 1975


Cảm Tác Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng Tác: Phạm Duy & Ngọc Chánh
Tiếng Hát: Elvis Phương