Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Cánh Hoa Vàng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh