Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Trăng Mười Hai
Trăng mười hai ngắm hoài không chán (*)
Thế mà lòng không nán lại thêm?
Bên thềm hoang nguyệt chửa kịp tàn
Đêm vội vã kéo màn mưa lệ


Kim Oanh 
(*) Biện Công Danh