Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Thu Ca - Phạm Mạnh Cương - Tô Thị Thu Cúc

Mến tặng chị Kim Phượng, Kim OanhSáng Tác: Phạm Mạnh Cương  
Tiếng Hát:Tô Thị Thu Cúc