Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Sống Thác Gửi Biển Linh Hồn


Bình yên biển chảy xuôi dòng 
Bão dâng sóng cuộn gợi lòng nhớ quê
Bao gìờ con nước trở về
Biết ai còn vẹn lời thề..hay quên?!
Ngóng trông núi đứng chênh vênh
Sầu ta mọc cánh lênh đênh kiếm tìm
Nén buồn uất nghẹn nhịp tim
Người xa bội bạc im lìm vô ngôn
Sống thác gửi biển linh hồn
Tình yêu tha thiết đành chôn giữa dòng

Kim Oanh
* Cảm xúc từ ảnh