Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Thơ Tranh: Vàng Thu Huế

Thơ cảm xúc từ ảnh Thơ & Tranh: Kim Oanh