Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Như Cánh Chim Trời - Lê Tín Hương - Duy TrácNhạc Sĩ:Lê Tín Hương
Ca Sĩ;Duy Trác 
Thực Hiện: Hoàng Khai Nhan

Đăng nhận xét