Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Dưới Giàn Bông Giấy


(Ảnh: con đường xưa - Biện Công Danh)

"Cũng con đường năm xưa
Dưới giàn bông giấy tím
Tình cờ trời đổ mưa..." 
(Biện Công Danh)

Hai đứa nép bên hiên
Phút ban đầu lưu luyến
Ấy có phải là duyên?
Cũng con đường năm xưa
Tiết trời lại đúng mùa
Người cũ vẫn còn đó
Giàn hoa tím dần thưa
Bao mỏi mòn chờ đợi
Gặp nhau phải chăng thừa?!

Đôi lòng tan tác....Mưa...!!!

Kim Oanh


Đăng nhận xét