Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Hai Phương Trời Một Nỗi Đau


Thu len nhung nhớ rộn ràng
Mùa quên hẹn ước vội vàng phai mau
Lá rầu tim nhuốm máu đào
Hai phương một nỗi cùng đau thu về

Kim Oanh
* Hình Thu -  Biện Công Danh


Đăng nhận xét