Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Thơ Tranh: Tìm Bóng Người Xưa


Thơ: Nguyễn Gia Khanh
Thơ Tranh: Kim Oanh


Đăng nhận xét