Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

Xót Thương ...


Hoạ từ bài Thương Anh của Như Thu

Người ơi người có nhớ không
Mùa hè đỏ lửa đau lòng đời hoa
Cầu cho non nước thái hòa
Bảy Lăm thảm nạn xảy ra liền liền
Anh Linh tuẫn tiết đầu tiên
Vợ hiền trĩu gánh ưu phiền vai xinh
Biển dìm oan nghiệt hồn linh
Bầu trời tang phủ xót nhìn hoa Sưa(*)
Rừng thiêng nước độc gió mưa
Bao năm đày đọa họ chưa hả lòng?
Bặt vô âm tín tin chồng
Dân bị bức hiếp các ông lấy nhà
Trẻ thơ cũng chẳng buông tha
Vùng kinh tế mới sao mà được tươi
“Tự Do” hai tiếng nực cười
Bày ra luận điệu trò chơi đoạt vườn
Nằm gai nếm mật phơi sương
Bao năm tù tội xót thương thân chàng

Kim Oanh
(*) Hoa Sưa màu trắng

Đăng nhận xét