Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Hoàng Hôn - Chiều Tà


Hoàng hôn rớt ánh dương tà
Vẫy tay ta tiễn người xa tim mình.
Rồi mai hai bóng hai hình
Tìm nhau qua một cuộc tình đi hoang

Biện Công Danh
***
Chiều Tà

Người đi khuất nẽo chiều tà
Nhìn theo chiếc bóng dần xa hồn mình
Dẫu mai về cõi vô hình
Luân hồi ắt gặp duyên tình mơ hoang

Kim Oanh

Đăng nhận xét