Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Bài Thơ Lục Bát Cho EmChiều nay ủ dột mây giăng 
Nhớ người bên nớ cũng bằng mười thương 
Cùng soi chỉ nửa mảnh gương 
Chừng như ngắn lại độ đường Nam Kha 
Sờ lên mái tóc ...ta già 
Bài thơ lục bát chút quà cho em 
Vui mà xem, giận cũng xem 
Tài cao ai đó biết làm thơ tranh!

Cao Linh Tử