Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Chỉ Một Thoáng….Chỉ một thoáng mơ qua
Sao mắt lệ nhạt nhòa
Hạnh phúc bong bóng vỡ
Theo dòng cuốn trôi xa…

Chỉ một thoáng mưa qua
Nụ hồng xưa tan tác
Chìm theo dòng nước bạc
Lạc vào chốn mù tăm…

Chỉ một giấc mong thầm
Trăm năm bờ bến mộng
Nhưng gió cao trời rộng
Đoạn trường kẻ hoài trông…

Kim Oanh