Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

Nỗi Niềm


Thơ: Du Tử Huỳnh
Thơ Tranh: Kim Oanh