Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Thơ Tranh: Bến Xưa


Thơ: Tuyết Nga
Thơ Tranh: Kim Oanh