Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Hạ Vẫn Huy Hoàng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh