Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Hương Thầm - Thơ Lê Kim Hiệp - Hương Nam Diễn NgâmThơ: Lê Kim Hiệp 
Diễn Ngâm:Hương Nam 
Thực Hiện: Kim Oanh