Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Sương GiăngSương giăng tà áo sương giăng tóc (*)
Sương mát đôi lòng sương nhớ nhau
Sương hôn nhè nhẹ làn mi khóc
Sương chợt lạnh lùng chạm môi đau

Môi đau sương ngọt ngào thấm dấu
Nụ buồn đong lại khắc thành sầu
Dù lỡ xa nhau sương mãi nhớ
Tượng áo trắng mù sương in sâu

Kim Oanh
(*)Thơ Phạm Tương Như