Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Đôi Bóng


Thơ Cảm tác từ ảnh của Daniel Bien:

Đôi Bóng


Ngày xưa đôi bóng chung đôi
Ngày nay lẻ bóng mình tôi một mình.

Biện Công Danh
***
Hoa Tâm Đồng


Đôi lòng hoa dưới nắng hồng
Nhìn nhau bỡ ngỡ mắt trông thẹn thùng
Sang mùa vẹn giữ tình chung
Sắc son hẹn ước trùng phùng mùa sau

Kim Oanh
***
Duyên Tình

Ngày xưa trao mối duyên tình
Ngày nay vẫn nhớ bóng hình trong tim ...

Tuyết Nga