Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

Thu Bên Ấy


Thơ: Kim Phượng & Nguyễn Phước
Thơ Tranh: Kim Oanh