Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Trà Và Em-Ta Và Em- Quân Vương Và ThiếpBài Xướng:
Trà & Em


Ta không là Quân vương
Ngồi ngắm nàng mỹ nữ
Đây một tách trà hương
Ước ao xin dùng dùng thử
....
Vâng! Nàng là Ngọc nữ
Cho tình ta mến thương
Làn khói đang tỏa hương
Có bóng nàng trong đó

Xin làm con chim nhỏ
Khát khao vũ điệu say
Xin nhấp ngụm trà này
Để cùng bay vào mộng

Bởi một ngày đang sống
Cũng hạnh phúc cho đời
Mai mốt về xa xôi
Biết bao giờ gặp lại ?!


Luu Thanh
***
Họa:
Ta Và Em!.


Cứ ngỡ mình là vương,
Bao quanh toàn mỹ nữ,
Được tẩm ngàn sắc hương,
Ôi thì ra mộng thử.

Chào những nàng tiên nữ.
Cho ta nhiều mến thương,
Bên ta nàng tỏa hương,
Ngọt ngào lòng ta đó.

Ô này cô em nhỏ,
Cùng ta vũ điệu say
Đi cho trọn đời này,
Đừng xem như cõi mộng,

Hãy vui trong cuộc sống,
Tạo tình yêu cho đời.
Nếu lỡ phải xa xôi
Duyên sẽ còn gặp lại


Hoành Trần
28/6/16
***
Cảm xúc từ  bài của Tác Giả Lưu Thanh:
Quân Vương Và Thiếp


Nếu ai nguyện làm Vương
Hoa hóa nàng Tiên nữ
Dạ Lan nhẹ đưa hương
Đùa trăng cùng ngọc thử

Thượng Uyển toàn mỹ nữ
Chỉ một Vua trọn thương
Dâng chén rượu nồng hương
Bóng hình vương Hậu đó

Niềm khát khao rất nhỏ
Ngài hạnh phúc đêm say
Thiếp yêu ấp tình này
Diù nhau vào cõi mộng

Mơ một lần được sống
Mãn nguyện cả một đời
Dẫu mơ tưởng xa xôi
Lai sinh mong hẹn lại?!

KimOanh
30/6/2016