Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em - Đặng Lệ Quân


Tiếng Hát: Đặng Lê Quân