Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Thơ Tranh: Quên Hương Vào Mùa Nước NổiThơ: Phượng Trắng
Thơ Tranh: Kim Oanh