Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Tự Tình


Đêm đêm nghe lời tự tình
Thương thay cho phận một mình lẽ loi
Đèn xưa hạnh phúc sáng soi
Nhà nay leo lét nến còi lụn tan
Người về an nghỉ suối ngàn
Kẻ thương ở lại vô vàn nỗi đau
Trách ai sao vội đi mau
Ôm hình hài khóc … kiếp sau tự tình.

Kim Oanh