Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Câu Đối: Thi Ca Và Bạn Hữu


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh