Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Yêu - Văn Phụng - Quỳnh GiaoSáng Tác: Văn Phụng
Tiếng Hát: Quỳng Giao