Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng - Trầm Hương FMSR - Minh Thiên


  

Sáng Tác: SR Trầm Hương
Tiếng Hát: Minh Thiên (Ca Đoàn Kitôvua, Melbourne)