Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Đón Mùa


Lá ơi đừng vội vàng rơi
Để ta được chút thảnh thơi đón mùa
Êm êm tròn mộng thu cho
Tiếng hát ai gửi thơm tho tình đầy
Thu hát cho người hay ai?
Mà nghe một chút lắc lay tình trần

Kim Oanh