Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Mừng Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Kitô Vua - Melbourne 11/2014


Cha Đinh Thanh Bình và Cha Lê Quý Phi đồng tếCĐKTV