Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Khối Sầu!


Một thời áo trắng thật thà
Đường chiều nắng lụa trải hoa gót hồng
Lung linh sóng mắt tình nồng
Thông reo xào xạc tóc lồng hương xa

Trời giăng mưa tuyết bay qua
Bám vào mái tóc trắng pha mái đầu
Gió lùa hoa tuyết đong mau
Bám vào tim khối đá sầu thiên thu

Kim Oanh