Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Vườn Xưa Đối Ẩm


(Cảm tác Nối Lại Vườn Thơ Cũ của Song Quang)

Sao để vườn thơ thẩn lạnh tanh
Thiếu tình cạn nghĩa cây chẳng xanh
Không người cắt tỉa um tùm nhánh
Để hoa úa rụng trơ trụi cành
Nhớ xưa cùng chén thơ tràn ý
Chờ người bầu bạn suốt năm canh
Tri tâm về lại khơi mùa cũ
Đối ẩm cùng nhau bước song hành.

Kim Oanh