Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Khúc Tình Lạc Phím


Cạn chén nguyệt sầu... bóng lặn!
Gối chăn thổn thức hỏi rằng vì ai
Thương vay lạnh buốt đông dài
Ơi sầu tri kỷ phương đoài nhớ nhung
Khúc tình lạc phím tơ chùng
Thuở nào hát bản tương phùng đêm trăng…

Kim Oanh